Mesajul Directorului

Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea. (Nelson Mandela)

Bine aţi venit pe site-ul Gimnaziului ,,Victor Ciutac” din  satul Șirăuți, raionul Briceni!

Colectivul profesoral al gimnaziului a conștientizat permanent enormul rol care îi revinea, deaceea şcoala din Șirăuţi a fost și este o veritabilă instituţie, misiunea căreia este de a forma tânăra generaţie. Acest lucrul este demonstrat de numărul impunător de absolvenţi de autentică valoare.

Gaston Berger afirma:  ,,Şcoala nu poate avea decât două scopuri. Primul e să dăm copilului cunoştinţele generale de care, bineînţeles, va avea nevoie să se servească: aceasta este instrucţia. Cealaltă e să pregătim copilul de azi pentru omul de mâine, şi aceasta este educaţia”. Colectivul profesoral al gimnaziului se străduie să îmbine armonios aceste scopuri.

Suntem conștienți că o instituţie modernă îşi poate realiza misiunea doar ținând cont și aplicând experiența  notorie din domeniul pedagogiei și inovațiile din  sistemele educaţionale performante, astfel că cunoașterea, aplicarea modelelor educaționale avansate și orientarea spre performanţă este un credo al Gimnaziului ,,Victor Ciutac”.

   Noul demers educațional, aspirațiile de integrare în spațiul educațional european și mondial, necesitatea formării unei personalități capabile să facă față schimbărilor, responsabilizează colectivul profesoral în promovarea ideii de calitate a studiilor pentru asigurarea unei educații performante, pe potriva exigenților timpurilor pe care le trăim.

Scopul educaţiei ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să gândească independent şi care, în acelaşi timp, să vadă în slujirea comunităţii realizarea supremă a vieţii lor. (Albert Einstein)