Echipa managerială

 

Nr.

Numele, prenumele  

Funcția

Grad didactic
Echipa managerială
1 Marusic Stela director GMD
2 Ceban Rodica Director adjunct instruire
3 Jocot Nina Director adjunct educație
 

Comisia metodică ,,Învățământ primar”

Șeful comisiei metodice Musihin Snejana

1 Marusic Stela învățătoare, disciplini opționale GDÎ
2 Anischevici Marina învățătoare, clasa a IV-a GDD
3 Babin Liudmila învățătoare, clasa a III-a
4 Baiura Silvia învățătoare, clasa a II-a GDD
5 Musihin Snejana învățătoare, clasa I
 

Comisia metodică ,,Limbă și comunicare. Educație socioumanistică”

Șeful comisiei metodice Boiciuc Ecaterina

1 Boiciuc Ecaterina profesor de limba franceză GDD
2 Ceban Rodica profesor de IRU, ed. civică GDÎ / GDD
3 Condrea Vera profesor de limba franceză GDD
4 Minciuc Elena profesor de IRU, geografie GDÎ
5 Moisa Viorica profesor de limba și literatura română GDD
6 Strîmbu Lidia profesor de limba și literatura română
7 Ursan Doina profesor de limba și literatura română GDD
8 Vacarciuc Emilia profesor de limba rusă GDÎ
 

Comisia metodică ,,Matematică și Științe”

Șeful comisiei metodice Ionașcu Angela

1 Blajin Aculina (cumul) profesor de biologie GDÎ
2 Barbaroș Tatiana profesor de matematică GDD
3 Ciornîi Lilia (cumul) profesor de chimie GDÎ
4 Ionașcu Angela prof. de fizică, matematică, informatică GDD
 

Comisia metodică ,,Arte. Tehnologii. Sport”

Șeful comisiei metodice Jocot Nina

1 Barbalat Violeta profesor de educație muzicală, CDS GDD
2 Carlașuc Cristian (cumul) conducător de cercuri
3 Jocot Nina profesor de educație tehnologică, CDS GDÎ
4 Ilcov Vladimir (cumul) prof. de educație fizică, secții sportive GDÎ
5 Vacarciuc Emilia profesor de educație plastică