Absolvenți de onoare

Printre discipolii cu care se mândrește școala sunt:

Eremei Zota – doctor habilitat în medicină, academician;

Victor Darciuc – doctor habilitat în medicină, poet;

Victor Ciutac – artist emerit al R. Moldova;

Nicolai Moldovanu – doctor în istorie;

Nicolai Hitalschi – doctor în științe tehnice, academician;

Victor Țuțuc – doctor habilitat în științe agricole;

Ionel Capița – doctor în științe economice, jurnalist;

Nicolai Ciutac – doctor în științe economice;

Maria Putea – doctor în științe tehnice;

Ion Proțuc – doctor în științe tehnice;

Mihail Melnic – doctor în medicină ș.a.