Istoria instituției

În secolul al XVIII-lea în Moldova primele școli au fost deschise și organizate pe lângă biserici. În satul Șirăuți biserica nouă din centrul satului (a doua biserică din sat) a fost construită în anii 1885-1900. În acea perioadă pe lângă biserică funcționa școala primară de două clase, căreia i se spunea ,,Церковная школа” și închiria clădirea cetățianului Ștefan Pavelciuc. Apoi școala a fost trecută în păzitoarea bisericii (,,storojovca”). În școală lucra un învățător la două clase, care era și preot. O deosebită atenție se acorda religiei, care era obiect de bază. La fel în școală se studia limba rusă și matematica. Instruirea se făcea în limba rusă.

În anii 1907-1910 în centrul satului s-a construit școala primară de patru clase, care devine ,,școală a zemstvei” și era susținută financiar de ,,zemstvă”. Printre primele învățătoare a fost Nina Pivovarov, iar în baza documentului bisericesc ,,Statutul Parohial” se spune, că în anul 1910 a fost numit de arhiepiscopul Hotinului  învățător în școala bisericească din sat Nicanor Holdevici, care a lucrat în școală timp de 18 ani. El a organizat și corul bisericesc, în care activau peste 30 de bărbați și femei.

Prin anii 1930 școala primară a fost transformată în școală complementară de șapte ani. Numărul elevilor era foarte mic, deoarece în școală învățau numai copiii țăranilor mai înstăriți, iar ceilalți trebuiau de mici să-și câștige o bucată de pâine, păscând vacile, oile, caprele celor înstăriți sau lucrând alături de părinți. Abia prin anii 1940 s-a început o activitate furtunoasă în vederea lichidării analfabetismului. S-a mărit numărul învățătorilor din sat. Printre ei erau: Cojocaru L.G., Putea L.G., Andronache S.L., Darciuc N.L., Bodnariuc S.G., Ursu A.I., Lutotovici M.I., Lutotovici O.V., Vacarciuc V.S.

În anul 1956 școala a trecut în clădirea pichetului de grăniceri cu două etaje, ceea ce a dat posibilitatea creării condițiilor mai bune de instruire și educație. Până atunci copiii învățau în două schimburi, în casele țărănești a lui Isai Carlașuc, Vasile Marusic și Lucheria Melniciuc.

A crescut considerabil și numărul elevilor, de la 138 elevi în anul de studii 1945-1946 la 320 elevi în anul de studiu 1959-1960.

La începutul anului școlar 1962-1963 învățământul obligatoriu de șapte ani a fost  pretutindeni înlocuit prin învățământ obligatoriu de opt ani.

În anul 1967 școala de opt ani din Șirăuți a fost numită școală medie. La 24 iunie 1969, 26 absolvenți ai școlii medii Șirăuți ( I-a promoție ) au primit atestate de studii medii.

La 01.09.1995 a fost dată în exploatare școala nouă care se află în centrul satului. Din 2011  Școala Medie Șirăuți a fost reorganizată în Gimnaziul Șirăuți. În 2016 Gimnaziului Șirăuți i s-a conferit numele consăteanului, artistului emerit al R Moldova Victor Ciutac.