Misiune-Viziune

Misiunea

Gimnaziul ,,Victor Ciutac” s.  Șirăuți: formarea unei personalități cu spirit de inițiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă un sistem de competențe și abilități de colaborare constructivă, atitudine tolerantă și binevoitoare față de ceilalți oameni, încredere în forțele proprii, responsabilitate pentru propria formare, gândire sistemică, creativă și critică, independență de opinie și acțiune, oportune traseului individual către învățământul liceal, profesional tehnic secundar, necesare pentru angajare pe piața muncii, prin oferirea  pentru fiecare elev a educației conform unui traseu individualizat, să-i formeze capacitatea de a-și găsi locul într-o lume în schimbare, printr-o gamă largă de activități extracurriculare și extrașcolare.

Viziune

Gimnaziul ,,Victor Ciutac” s.  Șirăuți este o instituție, competitivă, ce prestează servicii educaționale de calitate, prin valorificarea efectivă a relațiilor de parteneriat și cooperare cu diverși factori educaționali, sociali și comunitari, întru formarea unor personalități valoroase, capabile să se integreze în societate și să continuie traseul evolutiv de dezvoltare al societății.