Senatul Elevilor

EXTRAS

 din ordinul nr. 46/2 din 28.10.2019

 

Ref: la constituirea și funcționarea Consiliului Elevilor

         din Gimnaziul ,,Victor Ciutac” s. Șirăuți

În conformitate cu Ordinul  nr.136 din 26.03.2013 al ME, în scopul asigurării oportunităților pentru realizarea dreptului la opinie și implicare a elevilor în procesul  de luare a deciziilor la nivel instituțional, raional, național, în baza prevederilor art.57 din Legea Învățământului (nr. 547 din 21.07.1995,) art. 8 din Legea privind drepturile copilului (nr. 338 din 15.12.1994), emit următorul

ORDIN:

 1. A aproba mecanismul de constituire și funcționare a Consiliului Elevilor.
 2. A implimenta Regulamentul de constituire și funcționare a Consiliului Elevilor.
 3. A asigura condiții necesare pentru  funcționarea Consiliului Elevilor în Gimnaziul ,,Victor Ciutac” s. Șirăuți.
 4. A desemna coordonator responsabil pentru activitatea  Consiliului Elevilor dna Jocot Nina, director adjunct educație.
 5. Se repartizează funcțiile membrilor Consiliului Elevilor în anul de studii 2019 – 2020 după cum urmează:
 • Președintele CE – Popovici Valeria, clasa a IX-a;
 • Vicepreședintele CE – Morari Aurica, clasa a VII-a;
 • Secretar – Filiuc Cătălina, clasa a VIII-a;
 • Responsabil de Departamentul Învățământ și disciplină-Popovici Valeria, clasa a IX-a;
 • Responsabil de Departamentul Igienă și sănătate – Carlașuc Daniela, clasa a VIII-a
 • Responsabil de Departamentul Ecologia și protecția mediului – Morari Aurica, clasa a VII-a;
 • Responsabil de Departamentul Cultură, sport și turism – Țuțuc Emilian, clasa a VI-a, Baiura Adelina, clasa a V-a.

Directorul gimnaziului: Marusic Stela