Seminarul managerilor

La 09 noiembrie 2017, în incinta Gimnaziului „Victor Ciutac” s.Șirăuți s-a desfășurat un seminar instructiv-metodic cu directorii instituțiilor de învățământ general cu tematica: „Realizarea dimensiunii Sănătate, Siguranță, Protecție- menagementul calității educației. La acest seminar au participat 32 directori. În cadrul seminarului s-a acordat asistență informațională, metodologică și consultativă privind implimentarea Standardelor de calitate a instituției de învățământ general.